Vị trí: Giám đốc Marketing

05:33:09 09/03/2016

A. THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

1. BRANDING:   Quản lý hình ảnh thương hiệu toàn diện: nhận diện, pháp lý, cải tiến…

2. MARKETING ONLINE:   SEO, Google ads, DNS, Digital, …

3. MARKETING EVENTS:   Social network, Fair, Exhibition, Seminar, Sponsorship…

4. MARKETING COMMUNICATION:   PR, Media, Advertisement…

5. MARKETING DIRECT:   Email, Messages…

6. E-COMMERCE:   B2B, B2C…

7. TƯ VẤN & BÁN HÀNG TRỰC TIẾP:

– Tại Gallery,  Hội chợ, các sự kiện quan trọng…  mà Công ty tham dự

– Đảm bảo Khách Hàng được tư vấn đúng, đủ ,cảm xúc và mua hàng

– Tích cực mời Khách Hàng đến Gallery bằng các mối quan hệ cá nhân

– Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp

8.THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

– Phát triển và quản lý các Đối tác Showroom xuất khẩu tại chỗ

– Phát triển và quản  lý cảc Đối tác thương mại toàn cầu

– Quản lý thương hiệu tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng

– Điều hành thương mại điện tử e-commerce: B2B, B2C…

– Chịu trách nhiệm về doanh thu

9.YÊU CẦU:

KỸ NĂNG PHẨM CHẤT

– Kỹ năng Thiết lập Chiến lược Marketing

– Kỹ năng lãnh đạo

– Kỹ năng bán hàng xuất sắc:bao gồm kỹ năng lắng nghe, trình bày, thuyết phục và tạo cảm xúc Tầm nhìn

– Kỹ năng suy luận logic:khả năng tổng hợp, phân tích, phán đoán, đặt câu hỏi… Sáng tạo

– Kỹ năng đàm phán Tinh thần học hỏi

– Các kỹ năng về vi tính, ngoại ngữ, sức khoẻ… từ giỏi trở lên

9. CÁC YÊU CẦU KHÁC:

– Sẵn sàng đi công tác trong/ngoài nước theo yêu cầu

– Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn, Công ty lớn

– Ưu tiên biết nhiều ngoại ngữ, quan hệ rộng, kinh nghiệm làm việc quốc tế lâu năm

– Ưu tiên có năng khiếu cá nhân về thể thao, nghệ thuật, giải trí…

10. QUYỀN LỢI:

– Tham dự đầy đủ & trọn vẹn các khoá huấn luyện do NVA tổ chức và thuê ngoài:

– Kỹ năng sáng tạo, Kỹ năng Marketing, Kỹ năng quản lý,  v.v…

– Phát triển tiềm năng cá nhân,

– Kỹ năng mềm v.v…

– Team Building

– Hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước

– Thu nhập vượt trội tương xứng khả năng